Friday, 26 April 2013

Tipiau yn unig


Gan fod gwaith yn lladd hamdden heddiw dim ond y tipiau. Dim amser i fawr arall.

Cynhadledd y Ceidwadwyr yn y Stadiwm y Liberty, Abertawe fydd yn llyncu fy amser. Mi rhoi bet neu ddau bydd na llawer o sôn am bêl-droed gan y gwleidyddion.

Rhiw sut neu'i gilydd mha nhw yn meddwl bydd llwyddiant y timau yn rhwbio i ffwrdd arnyn nhw. Od iawn.

Beth bynnag  yn ôl am y rasys. Diwrnod diwethaf y tymor neidio heddiw. Beth am fynd allan ar naid ein hunan.

Tipiau'r dydd. Pob lwc. Y cyfan ar Sianel Pedwar Lloegr

Ripon
2.20 Dubai Dynamo/Snow Trooper
2.55 Ardlui/Moidore

Sandown
2.05  Minella Forfitness/Mubrrook
2.40  Oiseau De Nuit/ Sire De Grugy
3.15  Al Kazeem/Extihaam
3.50  Well refreshed/Same difference

Saturday, 20 April 2013

Snwcer, peldroed a ceffylau


Tra dwi yn gweithio yng nghynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol (11 o’r gloch, S4C) Dros y penwythnos mi gewch ddigon o hwyl a sbri. Na, ddim yn y gynhadledd ond yn y byd chwaraeon.

Caerdydd yw tîm yr wythnos  maent wedi sicrhau chwarae yn y 'Premier' flwyddyn nesaf. Nawr er mwyn tan linellu eu llwyddiant, mynd i fyny fel pencampwyr yw’r nod.  Felly bydd buddugoliaeth neu gem gyfartal yn Burnley yn sicrhau'r cyfan.  Dau dîm o Gymru ar Match of the Day flwyddyn nesaf dyna rywbeth i godi calon rhywun.

Abertawe gartref i Southampton. Mae Abertawe heb ennill yn y pedwar gem ddiwethaf ac mae Southampton wedi gwella ers i Mauricio Pochettino ymuno a’r clwb yn Ionawr. Bydd yn gobeithio am ennill am y chweched gwaith yn elynol. Bydd rhaid i Abertawe fod ar eu gorau


Bangor y trydydd yng nghynghrair Cymru yn ymweld â Airbus sy’n ail.

Pencampwriaeth snwcer y byd yn dechrau  heddiw yn y Crucible, Sheffield.  Mae hon yn farathon yn para 17 diwrnod. Mi gewch weld y cyfan ar y BBC yn ddyddiol.  Ronnie O’Sullivan bydd yn amddiffyn ei deitl.  32 chwaraewr.  Trio o’r gorau Sullivan wrth gwrs ond mae John Higgins yn ôl ar ei orau  a Judd Trump.  John Higgins dwi yn ffansio.
Mae yna gwrthdaro Cymraeg heno am 7 rhwng Mark Williams a Michael White. Profiad Williams yn erbyn brwdfrydedd White.

Mae’r Cymro dawnus Nathan Clevererly yn amddiffyn ei WBO deitl am y pumed tro heno yn erbyn Robin  Krasniqi. Mi ddyla’ Clevererly deilio ar heriwr yn rhwydd. 

Nawr am y rasys. I gyd fel yr arfer ar Sianel 4 Lloegr.
Cwestiwn mawr y diwrnod a all  Auroras Encore  a’i joci Ryan Mania gwneud y dwbl trwy ennill Crand National yr Alban. Mae 'na ddigon yn dweud bod hi’n bosib ond nid y tipiwr yma. 

Ayr 
2.05 Tap Night/Changing Times
2.40 Grumeti/Court Minstrel
3.15 Sacre Toi/Bocciani
3.50 Y Grand National Monsieur Cadou/Big Occasion/Auroras Encore

Newbury
1.50 Model Pupil/ Universal
2.20 Educate/Guest of Honour
2.55 Rosdhu Queen/Maureen
3.30 Olympic Glory/Moohaajim

Saturday, 13 April 2013

Rasys Sianel Pedwar


Wel, dyma ni ân’ sgidiau ar y ddaear ar ôl y Grand National. Dau enillydd ar y dydd a thip am yr ail a hefyd  hyfforddwr o Gymru. Bendigedig.

Tasg anodd i Gaerdydd adref heddiw. Nottingham Fforest ydi’r tîm mewn hwyl dda ar hun o bryd yn y Cynghrair. Base Caerdydd yn ennill heddiw fase’n bluen go fawr yn ei het. Tra maen nhw yn ymlusgo i frig y gynghrair ac i’r Premier, gobeithio.

Yn y bwrlwm dydd Sadwrn diwethaf nes i ddim nodio gem fawr Bangor. Buddugoliaeth tros TNS I fynd a nhw i em cwpan Cymru yn erbyn  Prestatyn.  Heddiw maen nhw adref yn erbyn Caerfyrddin.

 Wel at y mater pwysig, tips y diwrnod. I gyd ar Sianel 4 Lloegr. Lloegr gwelwch nid Cymru.. “Nuff said”

Mae’n fwy anodd gwneud gwaith da ar dipio ar ddechrau tymor y “fflat” gan oes 'na ddim llawer o brofiad  i selio fy ngwaith ar. Dwedi wneud fy ngorau heddiw. Cawn weld sut eith hi.

2.05 Kempton Grey Mirage.  Mae wedi ennill tros filltir tai gwaith unwaith yn Kempton. Dwi’n disgwyl iddo gwneud y rhedeg er mwyn llosgi’ eu cysladwyr.

2.20 Doncaster. Highland Knight,  Mi ddylai ceffyl Andrew Balding gwneud yn dda'r ar ddaear gadarn.

2.40 Kemton Code of Honour. (N.B.)Roed wedi rhedeg ar gwrs bob tywydd. Mae gan yr hyfforddwr  record 100%.  Ond di hynn ddim yn anodd tydi mond wedi rhedeg un!

2.55 Doncaster Bowdlers Magic. Enillodd ei ddwy ras ddiwethaf dros ddwy filltir i Mark Johnston cyn symud i iard Danny Nicholls.

3.15 Kempton Strirring Ballad (Nap) Gobeithio’r gora’ r hwn heb ddim profiad ar gwrs bob tywydd

3.30 Doncaster Jack Dexter Mae’n mynd ar y pwysau uchaf, enillodd yn rhwydd yn ras gyntaf y tymor tros y cwrs ar bellter.  Tydi ddim mor hoff o ddaear gadarn. Gweddïwch tros law.

3.50 Kempton Solar Diety. Gobeithio medrith dal at ei hwyl dechrau’r tymor ac ennill eto.

Saturday, 6 April 2013

Y Grand National


Ras y flwyddyn. Os oes yna unrhyw ddiwrnod mae rasys ceffylau yn cyffwrdd meddwl y genedl dyma’r diwrnod. 

Anghofiwch ddyled, y sefyllfa economaidd, gwleidyddiaeth a fan pethe felly dyma ddiwrnod y “Grand National.” Mae 'na urddas hyn y nod yn y teitl. Mae rhin fath ar gemau Olympaidd, da chi yn rhannu'r profiad hefo gynulleidfa’r byd.

Mae 'na fwy yn gofyn am dip i’r ras yma, na sydd yn holi gweddill y flwyddyn. A’r ateb pob tro, mae eich siawns cystal trwy roi pin yn y papur na gwrando ar rywun fel fi am fath. Lwc lwyr yw’r ras. Dyna pam mae’r bwci mor awyddus i gael eich arian. 

Pam? Yn gyntaf mae yna deugain o geffylau yn y ras ac yn naw o’r deg blwyddyn ddiwethaf mae llai na hanner y ceffylau wedi gorffen y ras. Felly fedrith rhywbeth ddigwydd. Llawer gwaith mae’r ffefryn ar y llawr cyn diwedd y ras. 

Dyna’r bregeth drosodd.

Wel, beth amdani, ceffyl o Gymru? Y gorau ydi “Teaforthree” ond mae 'na bedwar arall, sef “Always Waining” “Mumbles Head” “Cappa Bleu” a “Saint Are.” D’oes 'na geffyl wedi ei hyfforddi yng Nghymru wedi cael buddugoliaeth ers 1905. Ond pwy a ŵyr ella dyma’r flwyddyn i newid pethe a’i Cappa Bleu sydd yn cael ei hyfforddi gan Evan Williams fydd yn newid yr ystadegau.
Beth am fynd ar ol joci ynte. Mae Ruby Walsh yn trio am ei drydydd fuddugoliaeth yn yr ras.. D’oes na dim ond un joci wedi gwneud hun o’r blaen sef Brian Fletcher are Red Rum. Dewis yr hen Ruby Walsh yn y ras – “On His Own” 
Fy hoff joci i Tony McCoy ar “Colbert Station” mi ro i geiniog neu ddau arno mae’n debyg

Cofiwch dyma'r diwrnod i facio bob ffordd.

Yn gyntaf y National 5 dewis ar joci (J) Hyfforddwr(H) a’r ods neithiwr.
1             Colbert Station (J) A P McCoy (H) T M Walsh 12/1
2             Chicago Grey (J) P Carberry (H) Gordon Elliot 12/1
3             Imperial Commander (J) Sam Twiston-Davies (H) Nigel Twiston Davies 18/1
4             Big Fella Thanks (J) Denis O’Regan (H) Tom George 33/1
5             Cappa Bleu (J) Paul Maloney (H) Evan Williams 12/1

Gweddil rasys Aintree, dau ddewis I bob ras

1.45              Up and Go/Utopia Des Bordes
2.15              Alderwood/Baily Green
2.50              Solwhit/African Gold
3.25              Battle Group/Cantlow
4.15              Colbert Station/Chicago Grey
5.10              Shotavodka/Prince of Fire


Pob lwc i bawb.

O ie mae 'na pêl-droed hefyd, Abertawe yn  ymweld a Norwich a Caerdydd i ffwrdd yn erbyn Watford sydd yn trydydd yn y tablau. Gem galed i'r ymwelwyr..