Saturday, 28 December 2013

Y Genedlaethol

Diwrnod arbennig o rasys yng Nghas-gwent heddiw – “Grand National” Cymru.

Ras i geffylau tros bedwar blwydd oed dros 3 milltir a phump a hanner ystaden neu i’r ifainc 5,934 metr a hefyd tros ddau ar hugain naid. Dipyn o dasg felly. Buddugoliaeth weddol leol oedd hi yn 2012 ceffyl yr hyfforddwr Michael Scudmore sef Monbeg Dude. Pwy fydd yn cael y fuddugoliaeth eleni?

Wel mae 'na bedwar ar bymtheg o geffylau yn rhedeg y ras, tri sydd yn cymryd fy ffansi.

Wel fy newis cyntaf ydi hen law sef Tidal Bay. Pwy fase yn dewis ceffyl sydd yn tri ar ddeg pen ychydig ddyddiau.  Mae wedi profi ei hun  dros y  blynyddoedd ac fe enillodd y cwpan aur yn Sandown  yn Ebrill y llynedd ac mae hi yn dal yn medru cymysgu gyda’r gorau.  Fydd y tir trwm yn ei siwtio.

Highland Lodge ddaru ddod allan o’r Hennesy yn weddol dda ac mae ganddo ddigon o stamina i ddelio a daear fydd yn eithriadol flinedig.

Ceffyl sydd wedi gwneud y pellter ac i mi sydd yn werth edrych arno gyda phris eithriadol ar 20/1 ydi Hey Big Spender. Rydio ddim wedi dangos  ei allu'r tymor yma, ai heddiw fydd yn dangos ei hen ddawn?

Pob lwc a blwyddyn newydd dda.

Gweddill y rasys
12.30              Deputy Dan
1.0                  Bertie Boru
1.30                Moorlands Mist
2.00                Violet Dancer
2.35                Tidal Bay/Highland Lodge/ Hey Big      Spender
3.10                Coverholder

3.45                Capilla

Saturday, 9 November 2013

Rasys Sadwrn am y tro diwethaf.

Fy newis am heddiw. Maen nhw i gyd i weld ar Sianel 4 Lloegr. Ni fydd y golofn yn ymddangos ar ôl heddiw ond ar achlysurai arbennig. Mae prinder amser yn golygu na fedrai rhoi amser i ymchwilio fy newis. Felly gobeithio gadael y llwyfan  efo dipyn o stwr. Pob Hwyl

1.50 Doncaster
FAVOURITE TREAT
Mae’r  ceffyl tair blwydd oed yn cael ei hyfforddi gan Mark Johnston. Dim ond tair ras mae’r ceffyl wedi rhedeg ond fe redodd yng Nghas-gwent am y tro cyntaf yn fis Medi a enillodd o naw meithder ac yn ail yn Lingfield.  Fy ail ddewis ydi Tariq Too

2.05 Wincanton
KARINGA DANCER (Nb
Fe enillodd ceffyl Harry I ni yn Aintree pan iddi yn ei hael ymddangosiad a dechreuodd  y tymor neidio lle ddaru hi orffen flwyddyn ddiwethaf... Fy ail ddewis ydi Melodic Rendezvous.

2.25 Doncaster
HIGHLAND COLORI (NAP)
Hen ffefryn i mi a dyma fy newis nap. Fe enillodd dros 7 ystaden pythefnos yn ôl. A bydd meddaldra'r tir ddim yn broblem i’r ceffyl. Fy ail ddewis ydi Eton Rifles.

2.40 Wincanton
STANDING OVATION
Mae yn rasio o’r pwysa isaf ac i fyny dosbarth ond mae yn mynd am ei trydedd fuddugoliaeth heddiw. Mae ceffyl David Piper wedi ennill dros y cwrs a’r pellter. Fy ail ddewis ydi Pantxoa

3.00 Doncaster
CUSHION
Swclen John Gosden oedd y ffefryn a gollodd yn Newmarket mis un ôl ond er hynny hi sydd yn cymryd fy sylw yn y ras yma. Fy ail ddewis ydi Yojojo.


1.50 Doncaster
FAVOURITE TREAT/Tariq Too

2.05 Wincanton
KARINGA DANCER (Nb) /Melodic Rendezvous

2.25 Doncaster
HIGHLAND COLORI (NAP)/Eton Rifles

2.40 Wincanton
STANDING OVATION/Pantxoa

3.00 Doncaster
CUSHION/Yojojo


3.35 Doncaster
HI THERE / Lahaag
Saturday, 2 November 2013

Dewis y diwrnod


Pen wythnos wych a chwaraeon wedi dechrau neithiwr gyda buddugoliaeth Bangor yng nghynradd Cymru dros Gei Connah


Abertawe a Caerdydd yn cyfarfod am y tro cyntaf yn gynghrair Lloegr. Pwy fydd yn brolio nos fory? Cawn weld.

Heddiw ddigon o ddiddordeb yn y rasys hefyd. Ar ôl penwythnos llewyrchus gyda thair buddugoliaeth wythnos diwethaf rhaid adeiladu ar y llwyddiant. Dyma nhw. Cofiwch y rheol bob ffordd ar dros 7/1. Pob lwc

1.50 Wetherby
COCKNEY SPARROW/L’Unique

2.10 Ascot
KING EDMUND/Fairy Rath

2.30 Down Royal
SIZING EUROPE/First Lieutent

2.45 Ascot
COURT MINSTREL/Makari

3.00 Wetherby
TIDAL BAY/Trustan Times

3.20 Ascot
TRIOLO D’ALENE/Same Difference

3.35 Wetherby
LONG RUN/ Cape Tribulation


Saturday, 26 October 2013

Dewis y dyddWest Ham fydd yn ymweld ag Abertawe. Mae tîm Allardyce  yn chwarae'r em yn hollol wahanol i Abertawe yn defnyddio’r bel hir ac yn ymosodol iawn. Fydd yn rhaid i Abertawe canolbwyntio am y 90 munud os am fuddugoliaeth.

Mae Malky Mackay yn mynd a Gaerdydd i’w hen glwb Norwich. Mae Norwich yn anodd Ei churo wrth chwarae gartref felly fydd yn em galed i Gaerdydd.

Roedd dewis Sadwrn diwethaf yn goblyn o wael, fe newidiodd y tywydd ac felly roedd y tir yn eithafol feddwl ac o ganlyniad roedd llawer i geffyl allan o’i chynefin. Gobeithio cawn well hwyl heddiw.

Mae’r 3.50 yn Doncaster yn rhoi rhiw fath o syniad o ba geffylau fydd yn hawlio sylw yn y rasys clasur flwyddyn nesaf. Yn sicr mae Aidan O’Brien wedi defnyddio'r achlysur i ddangos rhai o’i cheffylau ieuaf ac mae ei geffylau wedi ennill 3 allan o’r pedwar ras ddiwethaf.  Mae ganddo tri cheffyl yn y ras sef Buonarroti, Century a Johann Strauss. Rwyf yn tybio na Century ydi’r gorau o’r tri.

Ond fy nau ddewis i yn y ras ydi ceffyl sydd yn cael ei hyfforddi gan Richard Hannon a fydd Richard Hughes ar ei gefn, sef Chief Barker – mae yn geffyl o safon. Fy ail newis, ceffyl sydd yn cael ei hyfforddi gan Roger Varian,  Kingston Hill. Mae hwn yn haeddu sylw wedi gwneud pob dim yn iawn hyd yr hun.

Mae gweddill fy newis i isod. Cofiwch bob ffordd ar od dros 7/1. Fedrwch ei gweld ar Sianel Pedwar Lloegr.

Doncaster
2.40         Thomas Hobson/Ennistown
3.15         Steps/Take Cover
3.50         Chief Barker/Kingston Hill
Newbury
2.20         Piping Rock/Trading Profit
2.55         Prince Bishop/Quiz Mistress
3.30         Break Rank/Sam Sharp
Aintree
1.55         Karinga Dancer/Cool Baranca
3.05         Wishfull Thinking/Walkon

Saturday, 19 October 2013

Ceffylau a mwyMae Abertawe yn chwarae gartref yn erbyn Sunderland tîm sydd yn dal y tabl i fyny.  Sefyllfa fase rhywun yn edrych ymlaen am fuddugoliaeth rhwydd… ond, ie mae 'na ond. Mae gan Sunderland rheolwr newydd, sef Gus Poyet. Yn sicr fydd  chwaraewyr Sunderland ar eu gorau i drio dylanwadu ar eu bos newydd.

Mae gan Gaerdydd dipyn o dasg yn ymweld â Chelsea, yn enwedig ar ôl y lol efo’r perchennog yn cael gwared o Iain Moody a rhoi bachgen 23 fel pennaeth recriwtio, jest am ei fod wedi bod yn ffrind ysgol i fab y perchennog. Wel, os ydych eisio arian y cyfoethog mae rhaid rhoi i fyny a’i echreiddiad.

Blwyddyn yn ôl ddaru Frankel ddod a’i yrfa i ben ar ôl ennill 14 ras allan o 14. Anhygoel. Mai ofn does dim ceffyl o’r fath yn rhedeg heddiw.

Yn y ras gyntaf fe enillodd Estimate, ceffyl y Frenhines, y Cwpan Aur yn Royal Ascot ac mae’n swclen flaengar ac mi ddylai gwneud yn dda heddiw.

Yn yr ail ras Maarek sydd yn cael y sylw ond mae’n geffyl braidd yn ddiog yn y dechrau o’n yn codi cyn y diwedd. Mi fydd hun yn ei adael i lawr rhyw ddydd ond dim heddiw gobeithio.

Talent fydd llawer ar ei hol yn y trydydd fe enillodd yr Oaks a'n  ail yn y St Leger ond i mi mae’r pellter yn siwtio Dalkala.

Ar ei ddiwrnod mae Soft Falling Rain yn goblyn o geffyl anodd ei drin. Mae’n well ceffyl na’r gweddill ond nid yn gyson ar ei ddiwrnod heb ei ail. Mae’n gambl ond dyna hwyl rasio.

Yn y ras mawr mae Cirrus Des Aigles yn gosod y safon ac ar y ceffyl bydd fy arian.

Loteri lwyr ydi’r ras ddiwethaf gyda 29 yn rhedeg ond cewch od da, cofiwch bob ffordd am dani yn y ras yma.

Bob lwc.
Ascot
1.45         Estimate/Eye of the Storm
2.20         Maarek/Viztoria
2.55         Dalkala/Waila
3.30         Soft Falling Rain/Top Notch Tonto
4.05         Cirrus Des Aigles/Mukhadram
4.45         Balty Boys/Intrigo         

Saturday, 12 October 2013

Rasys y Sadwrn


Fawr o amser i ganol bwyntio bore mha gan fy mod yn gweithio yn gynhadledd Plaid Cymru. 

Mi ro fy sylwadau ar un ras yn unig, sef y Cesarewitch ras a enwyd ar ôl Tsar Alexander II.

Mi fase Domination yn gwneud pris byrrach pe base yn cael ei hyfforddi gan hyfforddwr mwy ffasiynol, ond mae Charles Byrnes wedi gwneud gwyrth efo’r ceffyl yma. Fe drechodd y cae yn y ras prawf llynedd ac mae wedi bod n ennill yn gyson eleni tros yr hyrdlai.

Mae Oriental Fox yn cael ei gyfri ar ben y brig a hefo Johnny Murtagh ar ei gefn bydd yn llawn hyder. Fe gefais dip gan fy mrawd  am Tiger Cliff enillydd yr Ebor i’r Foneddiges Cecil ond mae ar ben y pwysau gyda Oriental Fox

Efrog
1.50 THOUWRA/King George River
2.20 OUT OF BOUNDS/Excellent Result
2.55 RUFFORD/ Haikbidiac
3.30 BACCARAT/ Doc Hay

Newmarket
2.05 HIGHLAND COLORI/ Lockwood
2.35 SUPPLICANT/Sudirman
3.10 OUTSTRIP/ War Command
3.50 DOMINATION/ Oriental Fox/ Tiger Cliff/ Pallasator

Saturday, 5 October 2013

Dewis y diwrnod


Mae Sianel Pedwar Lloegr yn ymweld â thri chwrs heddiw. Felly dyna fydd ein dewis.

Yn gyntaf  tri dewis o Newmarket. Yn y ras gyntaf rwyf am fynd am Oxsana. Yn ei ras ddiwethaf collodd o liw blewyn I Wedding ring pan yn 20/1 dwi yn credu bydd pethau yn agos eto heddiw a bydd buddugoliaeth yn dod iddi hi.

Ein hail dewis yn Newmarket(2.20) Toofi. Johnny Muragh ar y cefn, mae yn cael hwyl dda ar bethaf ac mae’r ceffyl wedi ennill ar y cwrs o’r blaen.
Y trydydd dewis yn ras 2.55 fydd Mabiait fe enillodd ei unig ras mewn tair blynedd ar y cwrs ac ar yr un pellter. Siŵr fe gallith ail wneud y gamp.

Pedwar ras Ascot yn dechrau am 2.05. Y dewis cyntaf sef Hay Chewed. Mae yn rhedeg am y tro cyntaf yn y safon yma. Ond tro diwethaf dywedodd ei joci ei bod yn geffyl o safon. Cawn weld. Ceffyl sydd wedi profi ei hun ar y lefel yma yn barod Hot streak fydd y bygwth.

Am 2.40 ROYAL EMPIRE. Keiran Fallon fydd y joci felly bydd gorau yn cael ei thynnu o’r marchogaeth. Y sialens yn dod o Gatewood sydd newydd ddod yn ôl o dymor buddugol yn Awstralia.

INTRANSIGENT yn yr 3.15. mae'r record yn dda, ond ydi’r ceffyl ddim yn hoff o redeg ar laswellt meddal.

I gloi ein hymweliad a Ascot(3.50) Ascription. Fy newis gorau am y diwrnod. Fe dynnwyd allan o Gaergrawnt gan fod y cyflyrau ddim yn iawn, mi ddylu pethau fod yn “teidi” heddiw.
Mae stabl Godolphin yn rhedeg Emirate Flyer yn Redcar fy newis yn y ras.

Cofiwch bob ffordd ar od dros 7/1.

Pob Hwyl

Newmarket 1.50 OXSANA/ Wedding Ring
Ascot 2.05 HAY CHEWED/ Hot Streak
Newmarket 2.20 TOOFI/ Oklahoma City
Ascot 2.40 ROYAL EMPIRE/ Gatewood
Newmarket 2.55 MABAIT/ Validus
Ascot 3.15 INTRANSIGENT/ Heeraat
Redcar 3.30 EMIRATE FLYER/Deeds not words
Ascot 3.50 ASCRIPTION/ Big Johnny