Sunday 13 June 2021

Cymru a'r Swistir
Does dim dwy waith roedd Cymru yn eithradol lwcus. Mae’r ystadegau yn dweud y cwbl y Swistir a 62 o’r cant o feddiant, yn cwblhau 464 pass tua bod Cymru efo 245 ac dim and 79 o hwy yn llwyddianus.


Roedd blaenwr Borussia Monchengladbach, Breel Embolo yn bygythiad cyson, yn scorio y gol cyntaf and yn gwneud i Danny Ward gwneud dau arbediad eithriadol..


Ond y ffaith am dan i rydym dal yn yr ornest drwy penniad Kieffer Moore. 


Ond bydd yn rhaid i ni fod ar ben ein gem dydd Mercher pan disgwylir tua 30,000 o cefnogwyr Twrci yn y stadium Olympaidd yn Baku.Peidiwch a tanbrisio cyfranniad Joe Morrell  a Moore. 


Er nad yw’r ddau yn chwarae yn y ‘premiership’ maen’t bob amber yn disgleirio i Gymru. Roedd croesiad Morrell o cornel cras bur wedi cael eu osod yn berffaith I Moore orffen y dasg gyda gol.


Mae gan Moore nawr 6 gol allan o 18 cap I’w wlad..


Roedd ei ymgais yn yr hanner gyntal o croesiad gan Daniel James bron yr un fata ar gol scoriodd yn erbyn Slofakia ac roedd rhaid i Yann Summer gwneud arbediad arbennig i rhoi y cais dros y postyn.


Cyn yr ornest roedd y dadl am pwy fase’r gol geidwad, rhwng Hennessey a Ward ac er bod Ward yn ail gol geidwad i Caerlyr fe stepiodd i fyny’n wych. Fe arbedodd fflic Fabius Schar gydai draed, fe wadodd Embolo un ar un gydai law ac rhywsut fe wadodd ergyd Mario Gravranovic reit yn yr amser ychwanegol.


Mi oedd gan Bale a Ramsey eiliadau pan roeddent yn dangos ei pwysicrwydd i’r tim ond ar y cyfan roedd y ddau ddim ar eu gorau ac roeddent yn edrych yn hollol flinedig erbyn y diwedd gyda Ramsey yn gadael y maes dwy funud cy’n y diwedd.


Cafodd Daniel James gem gwych ac roedd yn siomedig pan cael ei symud i ffwrdd yn y 75 munyd..


Bydd yn rhaid i’r rheolwr sortio allan yr amddiffyn cy’n y gem nesaf, ydio ddim yn gwneud llawer o synwyr i roi amiffynwyr mor bach yn erbyn  rhywun mawr 6 troedfedd, fel Embolo. Ac rhaid hefyd mynnu bod yna chwaraewr ar gornel y postyn i rhoi cymorth i Ward.


Sunday 6 June 2021

Cymru yn yr Ewro


 Mae nhw yn dim reit dda ond oes gennw ddim un fedrith sgorio gol. Faint o weithia da ni wedi clywed hynna yn cael ei ddweud. 


Mae na ddigon o chwaraewyr  ampryddawn one dim un rhif 9 traddodiadol.


Mae Grwp A lle mae Cymru yn chwarae yn esiampl dda o hun.


Mae hi’n sicyr bod hyn yn cwestiwn i tri o’r timau yn y grwp ac mae’r pedwerydd tim yn dibynnu ar saethwr fydd wedi troi 36 pedwar diwrnod ar ol 11 Gorffenaf diwrnod y gem terfynol.


Y dyn dan sylw ydyw  Burak Yilmaz, fydd yn arwain yr ymosodiad ar ran Twrci. 


Er nad yw Twrci wedi cael lawer o lwyddiant yn hanesyddol mae gennyt amddiffyn cadarn a cwpwl o chwaraewyr fedrith newid gem yn yr ymosod.


Nerth Twrci ydyw eu amddiffynfa, mae yn Caglar Soyuncu a Merih Demiral dau chwaraewyr corfforol o’r hen ysgol. 


Prawf hyn ydi’r faith bod Twrci wedi ildio llai gol na unrhyw tim yn yr ornest. 


Fe fedrwn creu y sioc mwyaf yn gem agoriadol y twrnamaint yn erbyn yr Eidal.


Wrthgwrs yr Eidal ydi'r ffefrynnau grwp a mae nwy wedi ennill ei 5 gem cystadleuol diwethaf. Tim sydd yn chwarae gem agored ond ydynt ddim yn debyg o gael bylchau i chwarae gem fel hun gan Cymru  na’r Swistir.


Mae’r dau dim yn chwarae’n ddwfn a chwarae peldroed y toriad ydyw eu steil.


A dyna fydd dull optimwm Cymru. Mae Cymru wedi weithiau defnyddio 4-2-3-1 ond yn gem yma mae’n debyg na sistem 3-4-3 bydd yn cael ei defnyddio, gyda cyflymdra i lawr yr ochrau. Mae ganddynt arferiad o ennill gem o un gol I ddim, chwech ers mis Medi! 


Yn y blaen mae na dau ddull arbenig o chwarae gan Cymru. Y gyntaf cael gwared o blaenwr canol traddodiadol a newid cast rhwng blaenwyr cyflym — Gareth Bale, Harry Wilson, Daniel James — gyda Aaron Ramsey  yn gwneud rhediad hwyr o ganol y cae i sefyllfa sgorio.


Ar achlysyrau eraill mae Cymru yn defnyddio uchelder Kieffer Moore fel canolbwynt yr ymosodiad. Er yn chwarae yn y Cyngrair yn unig mae wedi chwarae yn dda i’w wlad. 


Ond yn anffodus mae Cymru yn chwarae yn erbyn timau gyda chwaraewyr canol cefn fydd yn hapus cystadlu yn yr awyr yn ei erbyn!


Does gan Cymru fawr o chwaraewyr sydd wedi cael tymor da gydai clwbiau a tydi Bale a Ramsey ddim y chwareuwyr yr oeddent.


Mae’r Swistir hefyd wedi symud i amddifyn gyda tri dyn. Mae hyn yn sistem newydd iddynt hwy o dan ei rheolwr Vladimir Petkovic. 


Bydd y gem dydd Sadwrn nesaf fel  gem o gwyddbwyll y ddau dim yn chwarae er mwyn peidio a cholli eu gem cyntaf. Dwi ddim yn rhagweld gem agored.


Mae grwp A yn un nag oes unrhyw un o’r timau yn edrych allan o’i dyfnder a gall unrhyw un ohonynt symyd i’r cam nesaf.

 

Wrthgwrs ein gobeithion fel cenedl ydyw mae Cymru fydd un o’r dau fydd yn symud ymlaen.


C’mon Cymru!


Wednesday 31 March 2021

Cymru yn erbyn Weriniaeth Tsiec

 Er bod yna helbul i ffwrdd o’r cae yn Gymdeithas Pel droed Cymru ar y cae fe dewisodd Daniel James amser da i ddangos gallu yr hogiau sgwennu stori wahanol. Fe sgoriodd James efo’i ben yn  gêm ragbrofol Cwpan y Byd yn erbyn y Weriniaeth Tsiec.


Anfonodd Rob Page ar Kieffer Moore 6 troedfedd 5 modfedd gyda’r bwriad o fygwth croesau, ond 5 troedfedd 7 modfedd James a gyflwynodd, gan neidio i drosi danfoniad gan Gareth Bale a oedd mor fanwl gywir, daeth uchder yn ffactor amherthnasol.


Cofiwch fe fydd rhaid disgwyl tan yr 81fed munud am y gol. 


Arhosodd y ffurfiad cefn tri a dreialwyd ym mis Tachwedd eto, fel ffordd o gael Bale i gymryd rhan cymaint â phosibl a defnyddio gweddill y garfan orau.


Yn y ffordd mae Cymru yn chwarae mae Bale yn cychwyn ar yr hawl i ymosod, ond gyda Connor Roberts yn symud ymlaen o asgell-gefn, mae'n fwy abl i ddod i mewn a derbyn meddiant.


Roedd nod agoriadol hyfryd Harry Wilson yng Ngwlad Belg yn ddarlun perffaith. Cyrhaeddodd y symudiad 17 pas, a oedd yn cynnwys pob chwaraewr maes awyr agored, grescendo gogoneddus pan ddaeth Wilson o hyd i Bale, a daniodd at Roberts yn byrstio ymlaen ar y gorgyffwrdd a thrin ei ddychweliad gyda'r grefft eithaf.


Mae Bale hefyd yn aml yn bêl allan i un o'r amddiffynwyr canolog ac mae Joe Rodon, yn arbennig, yn edrych i ddod o hyd i'w ffrind tîm Tottenham Hotspur gyda phasiau cynnar.


Dewiswyd yr un siâp 3-4-3 ar gyfer y gem cyfeillgar yn erbyn Mecsico, gyda'r tîm wedi'i enwi ddeuddydd ymlaen llaw fel y gellir sefydlu sesiynau hyfforddi ar gyfer rhediadau prawf.


Ond mae Cymru yn medru addasu eu gem. Ar hanner amser yn erbyn y Tsieciaid, diolch i ddadansoddwyr yn Stadiwm Dinas Caerdydd, gwelodd Page a’r cynorthwydd Albert Stuivenberg luniau a ddangosodd fod yr ymwelwyr yn ymosod gyda chwe chwaraewr - yn benodol Jakub Jankto yn torri ar draws y llinell gefn o’r chwith i’r dde - felly fe wnaethant drydar eu amddiffyniad yn unol â hynny.

Pan anfonwyd Patrick Schick i ffwrdd dri munud ar ôl yr egwyl, caniataodd cyflwyniad Moore i Chris Mepham i Gymru fynd 4-2-3-1.


Yn ddiweddarach, pan ddiswyddwyd Roberts gydag ail gerdyn melyn, symudodd James Lawrence, amddiffynwr troed chwith, i’r cefnwr chwith, gyda Neco Williams yn newid ei ystlysau i’r cefnwr dde ac Ethan Ampadu yn gollwng o ganol cae i amddiffynfa ganolog.

Ysbryd


Roedd gweld Bale yn cau dau ddwrn wrth ddathlu ennill tafliad i mewn y hanner Cymreig ac yna mynd ar ôl golwr Tsiec Tomas Vaclik yn yr eiliadau olaf yn enghraifft, pe bai ei angen, o'i agwedd at ymddangosiadau cenedlaethol.


Dathlodd Rodon yn egnïol ar ôl lansio i mewn i floc a heriodd ergyd goliau Ondrej Celustka drosodd a rhoddodd Tom Lawrence a Jonny Williams ill dau eu hunain i rolau anghyfarwydd yn ôl asgell yn erbyn Mecsico er mwyn gallu cylchdroi’r lein-yp cyfan.


Ni ddylid anwybyddu’r fuddugoliaeth yn erbyn Mecsico, tîm sydd yn nawfed safle yn y byd, gyda’r bonws o Chris Gunter yn cyrraedd ei ganrif o gapiau.


Arddangosodd Connor Roberts y math o achubiaeth a all fod yn bwysig mewn twrnamaint mawr. Fe wnaeth yn siŵr o dynnu sylw’r dyfarnwr Ovidiu Hategan trwy fynd i lawr ar ôl i Schick daflu braich yn ei wyneb.


Fodd bynnag, methodd â chynnal y lefel honno o ragwelediad, gan dderbyn ail felyn am neidio â braich i mewn i Tomas Soucek funudau’n unig ar ôl i Lawrence gael ei rybuddio am drosedd debyg yn yr un modd.


Cafodd Bale fwy o effaith wrth lanio penelin yn anfwriadol ar Ondrej Kudela, a orfodwyd i ffwrdd. Aeth Bale yn ddigerydd am yr her ar Kudela, sef chwaraewr Slavia Prague sydd wedi’i gyhuddo o gam-drin Glen Kamara yn hiliol, y mae’n ei wadu.


Tuesday 2 February 2021

We know best


As the song goes “when will they ever learn.” In this context the not so great and not so good have decided that constitutional reform is necessary. 


And what is driving this new found enthusiasm for change. Fear. They fear that their precious Union is going to split a thunder. Why? Scotland is searching for a better future than one tied to the existing Union and Northern Ireland has already one foot in another camp and every prospect that it will walk on to full union with the Republic of Ireland. 


All this has brought our rulers and our once rulers in a cold sweat.


Their answer a Royal Commission.  That is a group of “we know best” guys and maybe a statutory gal or two will spend months if not years producing a report that will tell the rest of us how we should be governed. I’m afraid that particular train has left the station far too late to reach their hoped for destination of keeping things together. 


The days of our betters knowing best what’s a good way of governing us, are well and truly over. 


We the people will decide for ourselves, thank you. 


If lasting change is going to happen it must come from what ordinary citizens want. If there are any lessons from this horrid pandemic they  are that people want to be treated fairly and equal and they in turn will go that extra mile to help their neighbours. It’s these values that must drive any change and its the people that must do the driving.


Citizen’s in their own areas have to decide what’s good for their communities and how best they can achieve their goals. If their communities can’t deliver on their aspirations what is the structure of governance that can provide. 


It’s by building from the bottom up that real sustained change can  happen.  It will be built incrementally on what for want of a better word these “citizen forums’ decide. These forums must be  the drivers of change.


London doesn’t know best so move aside and let the people speak.

Thursday 16 April 2020

Marwolaethau afraid


Yn Chwefror mi ddaru’r WHO rhoi gwybodaeth allan ar be oedd yn digwydd yn China, a'i chyngor  i wledydd eraill oedd profion a neilltuo cymdeithasol. Yn araf iawn ymatebodd gwledydd y gorllewin i’r cyngor. 

Ond roedd y DU yn sefyll allan am ei bod am ddilyn polisi gwahanol. Tydi’r llywodraeth ddim nawr yn hoff o’r enw, ond imiwnedd poblogaeth oedd eu hymateb yn y dechrau i COVID-19. 

Pam ddaru'r DU mynd am imiwnedd poblogaeth pam roedd arbenigwyr y WHO yn rhoi cyngor gwahanol?

Roedd barn y gwyddonwyr ddim yn un fydrol. Roedd rhai yn dadlau bod yn rhaid ar unwaith dechrau ar arwahaniad cymdeithasol. Roedd rhai eisio’r llywodraeth i newid y polisi ar unwaith neu base'r canlyniadau yn arswydus.

Ond roedd rhai yn credu base arwahaniad cymdeithasol yn anghynaladwy am amser hir a fase yn arwain am ail don drychinebus o’r feirws.

Yn sicr roedd 'na ddim gwyddoniaeth unedig, ond anghydfod rhwng yr arbenigwyr oedd yn rhoi cyngor i Lywodraeth y DU. 

Felly pam dilyn y gwyddonwyr oedd yn y lleiafrif yn rhyngwladol?
Rhaid  sôn am flaenoriaeth ein prif weinidog,  Boris Johnson. 

Yn fis Ionawr daeth yn amlwg  difrifoldeb y sefyllfa yn Tsiena.  Mae ffynonellau yn dweud bod prif Swyddog meddygol Lloegr wedi rhybuddio’r cabinet yn dechrau’r flwyddyn byddai gwledydd eraill yn cynnwys y DU yn wynebu  pandemic, ond gwrthsefyll ‘cracdown’ wnaeth Johnson a Dominic Cummings.

Roedd y ddau mor argyhoeddes nad oedd rhaid gwneud dim. Ddaru nwy dim gwneud beth fase rhywun yn disgwyl gan wleidyddion da a chynllunio am amodoldeb. 

Fe gollwyd amser cyn newid y polisi o imiwnedd poblogaeth a dyna pam mae pethe wedi mynd yn ofnadwy anghywir ers hynny.

Mae’n amredu o Johnson yn dal i ysgwyd llaw a'r methiant allweddol o gynhwysedd  y profion (y DU oedd y wlad gyntaf i ddatblygu'r profion, ond rydym yn cynnal llai o brofion na gwledydd eraill), dim yn archebu cyflenwadau o awyriaduron tan oedd hi’n berygl hwyres a methu darparu dillad diogelu i’n doctoriaid a’n nyrsys.

Mae diogi Johnson a’r difrod  mae wedi creu yw mesur yn y bywydau a gollwyd yn ofer. Mae beth ddigwyddodd yn sgandal Cenedlaethol. Gobeithio bydd yna ymchwiliad cyhoeddus i beth digwyddodd. Mae ein llywodraeth wedi methu yn eu cyfrifoldeb sylfaenol o gadw'r genedl yn saff.
Friday 13 March 2020

Rasys Cheltenham 13 MawrthGan fod pawb yn pryderu am y coronafeirws roeddwn yn meddwl base edrych ar y rasys yn Cheltenham yn codi eich ysbryd os r’ydych yn hunain-neilltuo.
Wrthgwrs os fyddwch yn colli eich harian bydd hun yn esgus go iawn am fod yn ddigalon.

Os fydd yr ods dros 7/1 maen werth bacio bob ffordd.

1.30 13 rhedwyr dros hyrdl (Gradd 1) 2m1f , Meddal, 4 blwydd.
Allmankind
Hyfforddwr: Dan Skelton
Joci: Harry Skelton 
4 blwydd oed 11st 0lb
Cyndyn, gwnaeth yn ddad yn Cas-gwent yn diweddar. 
4 ras diwethaf 1/8, 1/10, 1/14 a 2/17.

2.10 26 rhedwyr handicap hyrdl (Gradd 3)  2m1f , Meddal 5 blwydd+
Ciel De Neige (FR)
Hyfforddwr: W P Mullins
Joci: Mark Walsh 
5 blwydd oed 11st 0lb
11st 1lbs
4 pwys o boys ecstra ond yn dal a mantais.
4 ras diwetha 2/24 2/17, 4/15 a 3/21

2.50 19 rhedwyr nofis hyrdl (Gradd 1), 3m Meddal, 4 blwydd+.
Thyme Hill
Hyfforddwr: Philip Hobbs
Joci: Richard Johnston
6 blwydd oed 11st 5lb
Heb ciilli dros y hyrdlau
4 ras diwetha 1/5, 1/8, 1/9 a 3/14


3.30 12 rhedwyr Cwpan Aur Hela (Gradd 1)  3m2½f , Meddal, 5 blwydd+.
Albourn Photo
Hyfforddwr: W P Mullins
Joci: Paul Townsend
8 blwydd oed 11st 10lbs
Enillodd y ras llynedd
4 ras diwetha s 1/4, 2/8, 1/16 and 1/7


4.10 24 rhedwyr hela agorad
Dosbarth 2, 3m2½f , Meddal, 5 blwydd+.
Hazel Hill
Hyfforddwr: Philip Rowley
Joci: Mr Alex `Edwards
9 blwydd oed 12st 4lbs
Enillodd llynedd
4 ras diwetha 2/5, 1/7, 1/24 and 1/12

4.50 22 runners Cesig hyrdl (Grade 2)  2m1f , Soft, 4yo+.
Greanyteen
Hyfforddwr: Paul Nicholls
Joci: Harry Cobden
6 blwydd oed 11st 7lbs
Mwynhau y math yma o ras
4 ras diwetha 1/3, 1/10, 1/6 and 13/16


5.30 24 rhedwyr hyrdl
Class 2, 2m4½f , Soft, 4yo+.
Espoir De Romay
Hyfforddwr:  Kim Bailey
Joci: Chester Williams
6 blwydd oed 11st 6lbs
I fyny 10 pwys ar ol ennill yn dda yn Wincanton y tro diwetha
4 ras diwetha 1/11, 3/8, 1/13 and 3/7
Pob lwc!!


Wednesday 11 March 2020

Canlyniad y coronavirus


Ail le mae’r  economi  yn cymryd i effaith y coronavirus ar gyfrifiaeth marwolaeth  o dan  pandemic. 

Ond mae economeg yn bwysig fel rhybudd i beidio cymryd mesurau llymion  sydd ddim yn dylanwadu rhifodd y marwolaethau. 

Yr effaith lleiaf pwysig ar yr economi ydi cwymp cynhyrchiant gan fod gweithwyr yn cymryd amser i ffwrdd trwy salwch. Mae’n llai pwysig gan fod cwmnïau yn medru ffeindio ffyrdd o ddigolledu hyn  os ydi salwch yn lledaenu dros chwarter. Er enghraifft bydd y rhai a oedd yn sâl yn medru gweithio oriau ychwanegol ar ôl dod yn ôl. OK bydd yn codi costau a gelli greu chwyddiant dros dro ond dylai'r banc canolog anwybyddu hun.

Bydd canlyniad ‘uniongyrchol’  y pandemic yn lleihau’r GDP yn y chwarter yna o ychydig ganrannau. Faint yn union bydd y rhifau yn ddibynnol ar garfan y boblogaeth fydd yn sâl, a faint yn union fydd rhifau'r marwolaethau yn y DU, a faint o bobol fydd yn aros o’i gwaith i osgoi’r salwch. 

Mae’r effaith ar y GDP am y flwyddyn gyfan yn dilyn pandemic yn llai gan fod cynnyrch ar ôl pandemic yn uwch tra bod cwmnïau yn ailgyflenwi stoc wrth gyflenwi galwadau oedd wedi ei gohirio gan y cwsmeriaid.

Ond nid ar ochor y cyflenwad mae’r broblem fwyaf ond ar yr ochor galw.

Mae rhai sectorau yn mynd i gael hi’n anodd yn dibynnu ar sut dda ni’n ymddwyn - y sector cymdeithasol. Sector sydd yn dod a ni mewn cysylltiad â phobol eraill.  Pethau fel mynd i’r dafarn, bwytai neu bêl droed neu deithio.

Os ydi pobol yn ofn cael y salwch yn torri i lawr ar gymdeithasu mae hun yn cael dylanwad  ar yr GDP. A does fawr ddim fedrith y Canghellor gwneud i arbed hun ond dylanwadu ar y banciau i fenthig i’r busnesau sydd cael eu heffeithiol i gael nwy dros yr argyfwng.

Ond mae’r economi yn cael effaith ar y sefyllfa mewn un ffordd. Mae’r sector hunangyflogedig heb fudd-dal salwch yn gwneud hi’n anodd iddynt hunan-neilltuo os yn sâl. Heb I’r llywodraeth ffeindio ffordd i’w helpu maent am ledu’r afiechyd.

Mae’n rhaid i’n gwleidyddion dechrau meddwl am sut maen nhw am gadw ein gwasanaethau cyhoeddus ar fynd pan fydd gweithwyr yn dechrau syrthio gyda’r afiechyd. 

Ar amseroedd fel rhain  mae’n rhaid i’n llywodraethau ân wleidyddion  cymryd penderfyniadau sydyn a meddwl ymlaen. Mae coronvirus yn rhoi'r her fwyaf iddynt i gyd.