Friday, 30 August 2013

Dewis y diwrnod


Caerdydd yn chwilio am fuddugoliaeth dros Everton gartref. A fydda nhw yn medru curo eto yn eu hail gêm gartref? Ar hun o bryd mae Abertawe ar waelod y tabl heb ennill gem yn y gynghrair a fedra e nhw codi o’r gwaelod yn ganolbarth Lloegr wrth ymweld â West Brom? Cawn weld.

Wel, elw reit dda wythnos ddiwethaf hefo 3 enillydd yn Goodwood, fawr o hwyl ar y dewis yn Efrog ond rhaid peidio bod yn rhy drachwantus. Fel yr arfer rasys Sianel 4 Lloegr eto.

Gan fy mod i gyffiniau Newton Abbot fory, rwy’n postio fy newis heno, felly gwnewch siŵr bod y ceffylau i gyd yn rhedeg  a chofiwch bob ffordd ar od dros 7/1

Pob lwc.


Sandown
2.05         Tidal’s Baby/Burning Thread
2.40         Music Theory/Kingsman
3.15         Zibelina/Integral
3.50         Sennockian Star/Nemushka

Gaer
2.20         Doctor Parkes/Smart Daisy K
2.55         Es Que Love/Correspondent
3.30         Sun Central/Star Lahib

Bevereley
2.30         Stepper Point/Masannah

Saturday, 24 August 2013

Gwyl Ebor yr Efrog


Yn ôl o’m gwyliau ar Sadwrn cyntaf Uwch Gynghrair Cymru. Fel hynny dyla’ hi fod. Yr haf drosodd a pel-droed i’n diddori yn fisoedd y gaeaf.

Mae Bangor yn y Drenewydd heddiw, dipyn bach o ymarfer cyn yr em holl bwysig dydd Llun y banc yr em ddarbi Bangor yn erbyn Y Rhyl.

Er mae carfan fach sydd gan Fangor disgwyl pethau mawr o ohonynt eleni ar ôl siomedigaeth tymor diwethaf. Mae’n rhaid i rywun rhoi dipyn o her i chwaraewyr amser llawn TNS a’r Dinasyddion ydi’r bois i wneud hynny.

Ar ôl ei buddugoliaeth yn erbyn Petrolui Ploiesti  5-1 yn gwpan Ewropa dydd Iau mae Abertawe ar drip I White Hart Lane yn ogledd Llundain I chwarae Spurs. Dim gem hawdd. Enillodd Spurs o 5-0 yn erbyn Dinamo Piolesti yn yr un ornest. Yn dangos bod yna mwy i Spurs na Gareth Bale.

Bydd gan Gaerdydd dipyn o sialens yn eu gem gyntaf gartref dydd Sul yn erbyn Manchester City. Yn ôl Malky Mackay mae eisio gwneud Caerdydd yn gadarnle i dimau fydd yn ymweld. Cawn weld.

Diwrnod olaf  gŵyl yr Ebor yn Efrog fydd yn cymryd ein sylw heddiw yn y rasys. Mae’n debyg na Cable Bay bydd yn cymryd sylw puntars Sir Fôn ond My  Catch fydd yn cymryd fy sylw iddo fe roes tro da arni yn erbyn ceffylau o safon yn Deauville mis diwethaf. Mae’n geffyl ar ei fyny.

Rwyf wedi tipio'r cyfan yn Efrog ar dair ras a welwch ar S4 Lloegr o Goodwood. Pob lwc. Mae’n braf fod yn ôl ar y rhwyd byd eang gobeithio y cawn hwyl ar ôl dod yn ôl.

Mae nhw wedi tyny Great Hall ac Agent Knight yn y 2.40 felly fy newis nawr ydi Havanna Cooler
Efrog

2.05 Rex Imperator/Sirius Prospect
2.40 Great Hall/Agent Knight
3.15 My Catch/Cable Bay
3.50 Ted Veale/Sun Central
4.25 Mecca’s Angel/Excel’s Beauty
5.00 Sennockian Star/Charles Camoin
5.35 Jillnextdoor/Hoofalong

Goodwood

2.20 Amazing Maria/Midnite Angel
2.55 Magic City/Glen Moss
3.30 Afsare/Thistle Bird

Saturday, 10 August 2013

Eisteddfod Shergar


Eisteddfod y byd ceffylau heddiw, sef Cwpan Shergar. Cystadleuaeth i ddeuddeg joci, chwe ras, pedwar tîm, dau ryw ac un wobr. 

Eleni'r pedwar tîm fydd Prydain ac Iwerddon, Ewrop, Gweddill y Byd a'r Merched. Mae gan bob tîm tri joci yn yr un lliw yn cystadlu ac mae’r cwbl yn gorfod rasio yn bump o’r chwe ras yn y gystadleuaeth.


Mae 'na wobr o £30,000 i bob un o’r rasys handicap o ddeg ceffyl, sy’n golygu dau neu dri cheffyl o bob tîm ym mhob ras. Mae bob lle mae’r ceffylau yn gorffen yn cael eu troi i bwyntiau ar bump gyntaf adref yn cael pwyntiau, sef 15, 10, 7, 5 a 3. 

A hefyd mha na wobr arbennig i’r joci gyda mwyaf o bwyntiau. Fel dwedais i yn union yr un fath ar eisteddfod genedlaethol. Mi gewch ots gan y bwci  am y joci buddugol. James Doyle yw’r ffefryn ar 5/1i ennill a Rosie Napravnik i ddod yn ail ar 6/1.

Dyma fy newis o geffylau am heddiw. I gyd ar Sianel Pedwar. 

Fel gwelwch  chwi yn y tabl isod roedd Sadwrn diwethaf yn Goodwood yn un uffernol,  ond roedd yr wythnos  yn llwyddiannus. Fase pawb a dilynodd yr wythnos wedi gwneud elw go ‘teidi.’

Gobeithio'r gorau am heddiw, gan fod y golofn yn mynd am wyliau am bythefnos ac annhebyg iawn fydd gan i signal i fedru rhoi fy newis ar y we. 

Hwyl a phob lwc. 

Mi fyddaf yn ôl yn dechrau Medi.


Ascot 2.05 Racy/Steps
Haydock 2.20 Sennokian Star/Vasily
Ascot 2.40 Cardinal Palace(Ag/Nb))/Chesterfield
Haydock 2.55 Telescope (Gorau/Nap)/Haylaman
Newmarket 3.35 Midnite Angel/Adhwaa
Ascot 3.50 Noble Deed/Shahdaroba


Tabl y tipwyr gorau Goodwood Mawrth i Sadwrn
Papur
Mawrth
 Mercher
Iau
Gwener
Sadwrn
Cyfanswm
Gareth Hughes 1 3 2 1 0 7
Star 1 2 3

1 7
Daily Mail 0 2 1 3 1 7
Times 1 2 1 2 1 7
Telegraph 0 3 1 2 1 7
Sun 1 1 2 1 2 7
Guardian 1 2 1 2 0 6
Express 0 2 2

1 5
Mirror 1 1

1 0 3Saturday, 3 August 2013

Diwrnod olaf Goodwood


Mae’n debyg bydd yr arian mawr heddiw yn mynd ar Richard Hughes yn y Nassau  Stakes. Mae ar gefn y ffefryn Sky Lantern. Dwi am fynd am y swclen Integral. Pam? Wel ddim jest i fynd yn erbyn y lli, yn wir mae hi yn weddol di brofiad dim ond wedi rhedeg dwy ras ond mae hi wedi ennill y ddau, ond mae hi’n ferch i enillydd grŵp un Echelon felly mae hi’n geffyl i gymryd o ddifri. Cawn weld. Dyna bedi hwyl rasio, cymryd risg weithiau.

Fy newis y diwrnod ydi Tropics yn y sbrint o chwe ystaden am ddeg munud i bedwar. Mae yn ceisio ennill am y bedwaredd tro ar y trot. Mae’r dynfa yn ei ffafrio felly rwy’n byw mewn gobaith.

Cefais dim gystal hwyl ddoe, jest un enillydd fe gafodd y Mail dri ond rwyf dal ar frig y rhestr. Gobeithio bydd hynny yn wir erbyn diwedd y diwrnod. Fase buddugoliaeth ar ddiwrnod cyntaf yr eisteddfod yn dechrau wythnos ein prifwyl yn dda. Wythnos nesaf yn ôl i jest tipiau ar y Sadwrn mae’n rhaid i ddyn ennill ei grystyn wyddoch.

Pob Hwyl. 


2.05 Picture Dealer/Links Drive Lady
2.40 Havanna Cooler/Bold Sniper
3.15 Integral/Sky Lantern
3.50 Tropics/York Glory
4.15 After the Goldrush/Snow Trouble
5.00 Our Queenie/Bureau
5.35 Holley Shiftwell/Lexington Place

Tabl y tipwyr gorau Goodwood Mawrth i Gwener
Papur
Mawrth
 Mercher
Iau
Gwener
Gareth Hughes
1
3
2
1
Star
1
2
3

Daily Mail
0
2
1
3
Times
1
2
1
2
Guardian
1
2
1
2
Telegraph
0
3
1
2
Sun
1
1
2
1
Express
0
2
2

Mirror
1
1

1


Mercher
Ras 1
Ras 2
Ras 3
Ras 4
Ras 5
Ras 6
Ras 7
Times
Picture Dealer
Bold Sniper
Hot Snap
Ninjago
Snow Trouble
Bureau
Extrasolar
Guardian
Enrol
Havana Cooler
Sky Lantern
Heaven’s Guest
War Spirit
Zeshov
Holley Shiftwell
Telegraph
Tax Free
Bold Sniper
Sky Lantern
Tropics
After the Goldrush
Art Official
Holley Shiftwell
Daily Mail
Enrol
Royal Skies
Integral
Prodigality
War Spirit
Art Official
Extrasolar
Sun
Goldream
Bold Sniper
Sky Lantern
Rex Imperator
Snow Trouble
Munjally
Holley Shiftwell
Star
Picture Dealer
Havana Cooler
Sky Lantern
Rex Imperator
War Spirit
Zeshov
Holley Shiftwell
Mirror
Enrol
Havana Cooler
Sky Lantern
Heaven’s Guest
Golden Town
Mezel
Holley Shiftwell
Express
Picture Dealer
Royal Skies
Sky Lantern
Racy
After the Goldrush
Art Official
Shore Step
Gareth Hughes
Picture Dealer
Havana Cooler
Integral
Tropics
After the Goldrush
Our Queenie
Holley Shiftwell


Friday, 2 August 2013

Goodwood y pedwaredd ddiwrnod


Mae’n na cheffyl heddiw rhedodd yn fuddugol yn ŵyl Galway dechrau’r wythnos ac mae’n rhedeg heddiw yn Goodwood. Anaml iawn mae hun yn digwydd, Brenden Brackan yw’r ceffyl ac fe enillodd yn rhwydd dydd Mawrth yn yr Iwerddon ac rwy’n ei ddewis heddiw i wneud rhywbeth tebyg yn yr handicap treftadaeth.

Ni chafodd yr Hughes arall sef Richard buddugoliaeth o gwbl ddoe ond rwy’n disgwyl iddo wneud yn well heddiw. Bydd ar Montridge sef fy newis gorau am y diwrnod.

Cefais dim gystal hwyl ddoe, jest dau enillydd ond nes dipyn o elw ond rwyf nawr yn rhannu pen y tabl gyda’r Star, rhaid gwneud yn well heddiw. Pob Hwyl. Yn ôl i’n gwaith bob dydd nawr i ddyrannu buddugoliaeth Rhun Ap Iorwerth. Cewch fy marn ar hynny 12.30 ar Radio Cymru.


1.55 Masterstroke/Aitken
2.30 Montridge/Baltic Knight
3.05 Brendan Bracken/Galician
3.40 Kingsgate Native/Masmah
4.15 Tanseeb/Grecian
4.50 Winning Express/Pavlosk
5.25 Statutory/Couloir Extreme


Tabl y tipwyr gorau 
Papur
Mawrth
 Mercher
Iau
Star
1
2
3
Gareth Hughes
1
3
2
Times
1
2
1
Guardian
1
2
1
Telegraph
0
3
1
Express
0
2
2
Sun
1
1
2
Daily Mail
0
2
1
Mirror
1
1Mercher
Ras 1
Ras 2
Ras 3
Ras 4
Ras 5
Ras 6
Ras 7
Times
Forgotten Voice
Montridge
Dance and Dance
Swiss Spirit
Grecian
Pavlosk
Goodwood Mirage
Guardian
Forgotten Voice
Montridge
Galacian
Tickled Pink
Grecian
Winning Express
Goodwood Mirage
Telegraph
Masterstroke
Montridge
Fire Ship
Ladies are forever
Jazz
The Gold Cheongsam
Retirement Plan
Daily Mail
Sheikhzayedroad
Montridge
Wentworth
Kingsgate Native
Yorkshire relish
Annecdote
Goodwood Mirage
Sun
Masterstroke
Montridge
Cape Peron
Bungle in the Jungle
Grecian
The Gold Cheongsam
Goodwood Mirage
Star
Masterstroke
Glory Awaits
Asatir
Tickled Pink
Belayer
Winning Express
Goodwood Mirage
Mirror
Aiken
Montridge
Dance and Dance
Kingsgate Native
Belayer
Ollie Olga
Northern Meeting
Express
Masterstroke
Glory Awaits
Brendon Brakan
Tickled Pink
Jazz
Winning Express
Goodwood Mirage
Gareth Hughes
Masterstroke
Montridge
Brendon Brakan
Kingsgate Native
Tanseeb
Winning Express
Statutory