Monday, 12 June 2017

Ystadegau'r etholiad

I ennill mwyafrif i ffurfio llywodraeth mae’n rhaid ennill dros 326 sedd yn y Tŷ Cyffredin. Fel y gwelwn ni methu ddaru bob plaid a dyna pam mae Teresa May yn ceisio gwneud cytundeb gyda’r 10 aelod o'r DUP er mwyn sicrhau ei gallu i reoli.                         

                                                                     Cyn yr etholiad
Ceidwadwyr            318                                                330
Llafur                       262                                                230
SNP                           35                                                  54
Dem Rhydd.              12                                                    9
DUP                          10                                                     8
Plaid Cymru                4                                                     3
Gwyrdd                       1                                                     1
Lleill                            8                                                  15Seddi Cymru ble roedd newid:-
Ceredigion Plaid Cymru yn fuddugol dros y Democratiaid Rhyddfrydol gyda 104 pleidlais
Dyffryn Clwyd Llafur yn ennill y sedd oddi wrth y Ceidwadwyr gyda 2,379 pleidlais
Gwyr Llafur yn ennill y sedd oddi wrth y Ceidwadwyr gyda mwyafrif o 3,269
Gogledd Caerdydd Llafur yn ennill y sedd oddi wrth y Ceidwadwyr gyda mwyafrif o 4,174

Seddi mwyaf ymylol Cymru gyda llai na mil o bleidleisiau yn ôl Pleidiau Gwleidyddol.
Ceidwadwyr
Aberconwy mwyafrif 635 dros Lafur
Penfro Preseli mwyafrif 314 dros Lafur
Plaid Cymru
Arfon mwyafrif 92 dros Lafur
Ceredigion mwyafrif 104 Rhyddfrydwyr Democrataidd

Am y tro cyntaf ers y pedwaredd ganrif ar bymtheg does gan y rhyddfrydwyr ddim cynrychiolydd o Gymru. 

Collodd yr SNP 21 sedd yn yr Alban ar ôl i gambl wleidyddol Nicola Sturgeon yn galw am ail refferendwm ar annibyniaeth yn yr Alban fethu.