Saturday, 25 May 2013

Y Curragh


Dros y dŵr heddiw. Na nid i sir Fôn, mae pawb wedi cael llond bol am sôn am yr etholiadau ar yr ynys, ond i’r Iwerddon. I fod yn gywir i’r Curragh yn sir Kildare. Pam? Dyna ras y dydd y 2000 ginis Gwyddelig.

Mae 'na ddigon o geffylau fydd yn herio ei gilydd dros dipyn dros filltir. Yn ôl system yr hen Hughes,  mae 'na ddewis  o bedwar sef Magician, Flying the Flag, Gale Force a George Vancover. O’r pedwar fy newis i fydd Magician. Y rheswm nes tipyn o arian arno yn Gaer pan enillodd o bedwar hyd. Yn ôl Aidon O’Brien ei hyfforddwr mae yn hapus hefo ers Caer wrth gwrs mae  yn rhedeg llai o bellter heddiw nag yn Gaer.
Ogystal ar Curragh mae 'na ddigon o rasys eraill ar Sianel Pedwar heddiw i siwtio pawb.

Be fydd yn cymryd fy sylw fydd y ras yn Haydock rhwng Reckless Abandon a Sole Power. A fydd Reckless Abandon  yn ddigon o geffyl i drechu Sole Power yn Haydock.
Dyma ddewis rasys S4
1.50 York:                 PINTURA / Spiritual Star
2.00 Goodwood:        AFSARE / Cameron Highland
2.20 York:                 ADDRESS UNKNOWN / Songcraft
2.40 Haydock:           RED RUNAWAY (nap) / Rundell
2.55 York:                 YORK GLORY / Ancient Cross
3.15 Haydock:           HER COMES WHEN / Baltic Knight
3.20 Curragh:            MAGICIAN / Van Der Neer
3.35 Goodwood:        BRETON ROCK (nb) / Gworn
3.50 Haydock:           RECKLESS ABANDON / Sole Power

I’r rhai sydd yn hoff o ganolbwyntio ar gwrs dwi yn dewis Haydock.

Haydock

2.10: PRIME EXHIBIT
2.40: RED RUNAWAY
3.15: HERE COMES WHEN
3.50: RECKLESS ABANDON
4.20: SALOOMY
4.55: TANGO SKY
5.30: SANDY LANE
6.00: CAPO ROSSO

Pob lwc a chofiwch oes 'na fawr o elw o gadw eich arian yn y banc.

No comments:

Post a Comment