Saturday, 3 August 2013

Diwrnod olaf Goodwood


Mae’n debyg bydd yr arian mawr heddiw yn mynd ar Richard Hughes yn y Nassau  Stakes. Mae ar gefn y ffefryn Sky Lantern. Dwi am fynd am y swclen Integral. Pam? Wel ddim jest i fynd yn erbyn y lli, yn wir mae hi yn weddol di brofiad dim ond wedi rhedeg dwy ras ond mae hi wedi ennill y ddau, ond mae hi’n ferch i enillydd grŵp un Echelon felly mae hi’n geffyl i gymryd o ddifri. Cawn weld. Dyna bedi hwyl rasio, cymryd risg weithiau.

Fy newis y diwrnod ydi Tropics yn y sbrint o chwe ystaden am ddeg munud i bedwar. Mae yn ceisio ennill am y bedwaredd tro ar y trot. Mae’r dynfa yn ei ffafrio felly rwy’n byw mewn gobaith.

Cefais dim gystal hwyl ddoe, jest un enillydd fe gafodd y Mail dri ond rwyf dal ar frig y rhestr. Gobeithio bydd hynny yn wir erbyn diwedd y diwrnod. Fase buddugoliaeth ar ddiwrnod cyntaf yr eisteddfod yn dechrau wythnos ein prifwyl yn dda. Wythnos nesaf yn ôl i jest tipiau ar y Sadwrn mae’n rhaid i ddyn ennill ei grystyn wyddoch.

Pob Hwyl. 


2.05 Picture Dealer/Links Drive Lady
2.40 Havanna Cooler/Bold Sniper
3.15 Integral/Sky Lantern
3.50 Tropics/York Glory
4.15 After the Goldrush/Snow Trouble
5.00 Our Queenie/Bureau
5.35 Holley Shiftwell/Lexington Place

Tabl y tipwyr gorau Goodwood Mawrth i Gwener
Papur
Mawrth
 Mercher
Iau
Gwener
Gareth Hughes
1
3
2
1
Star
1
2
3

Daily Mail
0
2
1
3
Times
1
2
1
2
Guardian
1
2
1
2
Telegraph
0
3
1
2
Sun
1
1
2
1
Express
0
2
2

Mirror
1
1

1


Mercher
Ras 1
Ras 2
Ras 3
Ras 4
Ras 5
Ras 6
Ras 7
Times
Picture Dealer
Bold Sniper
Hot Snap
Ninjago
Snow Trouble
Bureau
Extrasolar
Guardian
Enrol
Havana Cooler
Sky Lantern
Heaven’s Guest
War Spirit
Zeshov
Holley Shiftwell
Telegraph
Tax Free
Bold Sniper
Sky Lantern
Tropics
After the Goldrush
Art Official
Holley Shiftwell
Daily Mail
Enrol
Royal Skies
Integral
Prodigality
War Spirit
Art Official
Extrasolar
Sun
Goldream
Bold Sniper
Sky Lantern
Rex Imperator
Snow Trouble
Munjally
Holley Shiftwell
Star
Picture Dealer
Havana Cooler
Sky Lantern
Rex Imperator
War Spirit
Zeshov
Holley Shiftwell
Mirror
Enrol
Havana Cooler
Sky Lantern
Heaven’s Guest
Golden Town
Mezel
Holley Shiftwell
Express
Picture Dealer
Royal Skies
Sky Lantern
Racy
After the Goldrush
Art Official
Shore Step
Gareth Hughes
Picture Dealer
Havana Cooler
Integral
Tropics
After the Goldrush
Our Queenie
Holley Shiftwell


No comments:

Post a Comment