Wednesday, 31 March 2021

Cymru yn erbyn Weriniaeth Tsiec

 Er bod yna helbul i ffwrdd o’r cae yn Gymdeithas Pel droed Cymru ar y cae fe dewisodd Daniel James amser da i ddangos gallu yr hogiau sgwennu stori wahanol. Fe sgoriodd James efo’i ben yn  gêm ragbrofol Cwpan y Byd yn erbyn y Weriniaeth Tsiec.


Anfonodd Rob Page ar Kieffer Moore 6 troedfedd 5 modfedd gyda’r bwriad o fygwth croesau, ond 5 troedfedd 7 modfedd James a gyflwynodd, gan neidio i drosi danfoniad gan Gareth Bale a oedd mor fanwl gywir, daeth uchder yn ffactor amherthnasol.


Cofiwch fe fydd rhaid disgwyl tan yr 81fed munud am y gol. 


Arhosodd y ffurfiad cefn tri a dreialwyd ym mis Tachwedd eto, fel ffordd o gael Bale i gymryd rhan cymaint â phosibl a defnyddio gweddill y garfan orau.


Yn y ffordd mae Cymru yn chwarae mae Bale yn cychwyn ar yr hawl i ymosod, ond gyda Connor Roberts yn symud ymlaen o asgell-gefn, mae'n fwy abl i ddod i mewn a derbyn meddiant.


Roedd nod agoriadol hyfryd Harry Wilson yng Ngwlad Belg yn ddarlun perffaith. Cyrhaeddodd y symudiad 17 pas, a oedd yn cynnwys pob chwaraewr maes awyr agored, grescendo gogoneddus pan ddaeth Wilson o hyd i Bale, a daniodd at Roberts yn byrstio ymlaen ar y gorgyffwrdd a thrin ei ddychweliad gyda'r grefft eithaf.


Mae Bale hefyd yn aml yn bêl allan i un o'r amddiffynwyr canolog ac mae Joe Rodon, yn arbennig, yn edrych i ddod o hyd i'w ffrind tîm Tottenham Hotspur gyda phasiau cynnar.


Dewiswyd yr un siâp 3-4-3 ar gyfer y gem cyfeillgar yn erbyn Mecsico, gyda'r tîm wedi'i enwi ddeuddydd ymlaen llaw fel y gellir sefydlu sesiynau hyfforddi ar gyfer rhediadau prawf.


Ond mae Cymru yn medru addasu eu gem. Ar hanner amser yn erbyn y Tsieciaid, diolch i ddadansoddwyr yn Stadiwm Dinas Caerdydd, gwelodd Page a’r cynorthwydd Albert Stuivenberg luniau a ddangosodd fod yr ymwelwyr yn ymosod gyda chwe chwaraewr - yn benodol Jakub Jankto yn torri ar draws y llinell gefn o’r chwith i’r dde - felly fe wnaethant drydar eu amddiffyniad yn unol â hynny.

Pan anfonwyd Patrick Schick i ffwrdd dri munud ar ôl yr egwyl, caniataodd cyflwyniad Moore i Chris Mepham i Gymru fynd 4-2-3-1.


Yn ddiweddarach, pan ddiswyddwyd Roberts gydag ail gerdyn melyn, symudodd James Lawrence, amddiffynwr troed chwith, i’r cefnwr chwith, gyda Neco Williams yn newid ei ystlysau i’r cefnwr dde ac Ethan Ampadu yn gollwng o ganol cae i amddiffynfa ganolog.

Ysbryd


Roedd gweld Bale yn cau dau ddwrn wrth ddathlu ennill tafliad i mewn y hanner Cymreig ac yna mynd ar ôl golwr Tsiec Tomas Vaclik yn yr eiliadau olaf yn enghraifft, pe bai ei angen, o'i agwedd at ymddangosiadau cenedlaethol.


Dathlodd Rodon yn egnïol ar ôl lansio i mewn i floc a heriodd ergyd goliau Ondrej Celustka drosodd a rhoddodd Tom Lawrence a Jonny Williams ill dau eu hunain i rolau anghyfarwydd yn ôl asgell yn erbyn Mecsico er mwyn gallu cylchdroi’r lein-yp cyfan.


Ni ddylid anwybyddu’r fuddugoliaeth yn erbyn Mecsico, tîm sydd yn nawfed safle yn y byd, gyda’r bonws o Chris Gunter yn cyrraedd ei ganrif o gapiau.


Arddangosodd Connor Roberts y math o achubiaeth a all fod yn bwysig mewn twrnamaint mawr. Fe wnaeth yn siŵr o dynnu sylw’r dyfarnwr Ovidiu Hategan trwy fynd i lawr ar ôl i Schick daflu braich yn ei wyneb.


Fodd bynnag, methodd â chynnal y lefel honno o ragwelediad, gan dderbyn ail felyn am neidio â braich i mewn i Tomas Soucek funudau’n unig ar ôl i Lawrence gael ei rybuddio am drosedd debyg yn yr un modd.


Cafodd Bale fwy o effaith wrth lanio penelin yn anfwriadol ar Ondrej Kudela, a orfodwyd i ffwrdd. Aeth Bale yn ddigerydd am yr her ar Kudela, sef chwaraewr Slavia Prague sydd wedi’i gyhuddo o gam-drin Glen Kamara yn hiliol, y mae’n ei wadu.


No comments:

Post a comment